اومدم که بخوابم - آدامس با طعم کروکودیل
X
تبلیغات
زولا
برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

مامانم می گه داری می می ری؟! قیافه تو بلند شو تو آینه نگاه کن؟!

میگم می رم بخوابم که نفهمم چجوری می می رم.

+ کروکودیل نوشت  یکشنبه 7 تیر 1394 19:36  کروکودیل پیر