یه خصلت بو گندو - آدامس با طعم کروکودیل
X
تبلیغات
زولا
برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

درونگرا بودن هیچ هم خوب نیست. باعث میشه شما بیشتر عذاب بکشید و خم بشید. اون وقت بعد شیطنت رو ازتون می گیره و هی بیشتر از قبل محتاط و ساکتتون می کنه. هی بشتر از قبل. درون گرا بودن ممکنه یه خصلت باشه اما می شه این خصلت رو بدون اینکه بهش ضرری وارد شده تغییرش داد. میشه با فکر کردن بهش به سمت خوب هلش داد. یعنی هم درون گرا باش هم شیطنت رو بکن. دست از این همه محتاط بودن بکش....اگه ما حس هامون رو بخوریم و یا برای خودمون نگه داریم آخر سر میشیم یه بی احساس. یه انسان سرد که فقط توی خودش میتوونه خوشحال و ناراحت باشه نمی توونه جسور باشه و عشق و محبت و حتا نفرتشو به دیگران ابراز کنه . نمی توونه گرم باشه....این یه فاجعه ست. یه خصلت بو گندوئه.

چقدر از ماها سر این درون گرا بودن محتاط شدیم!؟ محتاط زیادی و بیخودی و الکی؟!

هِلپبرچسب‌ها: باورکن که همینه
+ کروکودیل نوشت  یکشنبه 7 تیر 1394 19:25  کروکودیل پیر  |  نظرات (3)