دعا لطفا - آدامس با طعم کروکودیل
X
تبلیغات
زولا
برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!


یه کم برام دعا کنیدمحتاجمعاشق منم که یار به حالم نظر نکرد.


_هوشنگ ابتهاج_

+ کروکودیل نوشت  یکشنبه 24 خرداد 1394 14:50  کروکودیل پیر