البته منتظرش بودم اما انگار نبودم..... - آدامس با طعم کروکودیل
X
تبلیغات
زولا
برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

ام روز یک شکست روحی، کاری خوردم. تنها با باز کردن یک صفحه و ندیدن اسمم توی اون لیست.... ! 

+ کروکودیل نوشت  شنبه 9 خرداد 1394 22:04  کروکودیل پیر